Noortevahetus

Rahvusvahelise lionsliikumise lahutamatuks osaks on noortevahetuse programm (ingl.k Lions Youth Camp & Exchange Program), mis on suurimaks noortele suunatud programmiks Lions organisatsiooni raames. Programm sai alguse 1961. a. Rootsis ning igal aastal saab uue kogemuse tuhandeid noori üle maailma.

Lions noortevahetus hõlmab kohalikus peres viibimist ning noortelaagris osalemist. Osalemine programmis annab võimaluse näha maailma, tutvuda uute inimestega, sihtkohariigi eluolu, kultuuri ja traditsioonidega. Tegemist ei ole turismireisiga, vaid kultuurivahetusega, mille eesmärki iseloomustab Lions noortevahetuse juhtlause: „Luua ja arendada inimeste üksteisemõistmist üle kogu maailma“.

Rahvusvaheline Lions noortelaager toimub alates 1994. a. ka Eestis. Igal aastal osaleb Lions noortevahetuses umbes 40 Eesti noort, Eesti laagris kuni 25 noort erinevatest riikidest. Reeglina on noortevahetuse programmi kestuseks kolm nädalat (peres viibimine üks nädal + laager kaks nädalat), kaugemate sihtkohtade (nt Austraalia, Jaapan, USA) puhul kuni viis nädalat. Täpsemat infot jooksva aasta sihtkohtade kohta leiad meie piirkonna kodulehelt http://noortevahetus.lions.ee/

LC Pärnu Strand on olnud aktiivne noortevahetuse programmis osalemisel, nii meie noorte suunamisel välislaagritesse kui mujalt saabunud noorte vastu võtmisel. Seni on meie vahendusel lähetatud 15 ja võetud vastu 12 tublit noort. 

Huvi korral osaleda Lions noortevahetuses, tutvu siit avaneva Noortevahetuse käsiraamatuga.