Toimkonnad 2023-2024

LC Pärnu Strand püsivalt tegutsevad toimkonnad on:

 

1. Heategevuse toimkond: juhib president Holger Tamm. Klubi traditsiooniliste heategevusprojektide haldamine ja uute projektide leidmine.

2.Tulutegevuse toimkond: juhib Andi Lõhmus.  Liikmed Jaanus Tarjus.

3. Klubitegevuse toimkond: juhib klubimeister Kaupo Mõttus. Jooksva aasta plaanikohaste klubiürituste eestvedamine ja korraldamine. Üksikutele suurüritustele võib moodustada iseseisvad toimkonnad klubimeistri alluvuses.

4. Laiendustoimkond: juhib Holger Tamm. Liikmed Elmar Trink ja Marek Varkentin. Korraldab klubi teovõimelise liikmeskonna püsimist. Koostab potentsiaalsete liikmete nimekirja. Hindab tulevaste liikmete sobivust, jälgib, et uued liikmed väärikalt ja asjalikult tseremooniaga vastu võetakse ja et nende vader (sponsor) nende eest hea seisaks vähemalt kuus kuud.

5. Kroonika ja ajaloo toimkond: juhib sekretär Lembitu Merdik. Klubi tegevust kajastava info, fotode, videote, trükiste, meenete, kingituste jne. säilitamine, süstematiseerimine ja korrashoid. IT ja kodulehekülje haldus. 

6. Avalikud suhted ja rahuplakati toimkond: juhib Elmo Joa.

7. Kodukorra toimkond: juhib Karl Pärn. Klubi põhikirja ja kodukorraga seotud küsimused.

8. Klubi varahoidja:  veli Jaanus Tarjus. Klubi varade hoidmise ja säilimise korraldamine. Organiseerib varade hoidmist kas otseselt või peab täpset arvestust ning omab infot teiste klubiliikmete käes hoiul olevate varade ning materjalide osas.

9. Tailtwister: veli Allan Mätnikov hoolitseb harmoonia, sõbraliku ja entusiastliku meeleolu eest klubi kokkusaamistel, aga ka heade tavade järgimise eest. Ta teeb seda naljaga pooleks, kedagi solvamata ja üldist tuju tõstvalt. Määrab eksimuste korral heasoovlikke “trahve” klubi liikmetele. Kedagi ei tohi trahvida rohkem kui kaks korda ühe kokkusaamise jooksul. Tailtwisterit ennast saab trahvida, kui kõik kohalolevad liikmed seda üksmeelselt hääletavad. Kõik trahvid antakse otsekohe laekurile.