2005/2006

Juhatus:

President Peeter Paisuots
Esimene asepresident Lembit Miil
Teine asepresident Kalev Päit
Sekretär Karlo Tamm
Laekur Karl Pärn
Klubimeister Ahto Peters
Tailtwister Allan Mätnikov
Pressisekretär Toomas Šalda

2005. aasta õpilaspreemia sai Martin Tomingas.

Veli Kalev Holzberg käis välja jõulupäkapikkude valmistamise idee. Veli Peetri eestvedamisel, klubi ja pereliikmete osavate käte all sündis suur päkapikkude kogukond. Abiks olid ka meie noored LEO klubi liikmed. Päkapikud realiseeriti heategevuslikul jõulumüügil ja saadud tulu eest osteti pesumasin perele, kus päästeametnikust isa kasvatas üksi 5 last.
Aitasime korraldada Pärnu Pereabikeskuse jõulupidu (telgi hankimine jm.).
Meie endi jõuluüritus toimus seekord Kurgjal. Tutvusime talumuuseumi eluta- ja eluseksponaatidega, saime osa eesti vanadest jõulukommetest ning heast talu toidust.
15. Jaanuaril 2006 asutasime Leo klubi Pernau. Meie klubi on nn. Isaklubi ja Egon vader. Leo klubi esimeseks heateoks oli sügisene õunte korjamine ja lastekodudele jagamine.
Veebruaris korraldati dessant Pühajärvele, osalemaks „Kuldkala“ festivalil. Kuldkala välja püüda ei õnnestunud, küll aga kohtuda Otepää lõviklubi esindajatega.
Häädemeeste klubi ettepanekul osalesime Krimmi Aleksandrovka koolis õppivate noorte suvise keelepraktika toetamisel.
Veli Karl.P eestvedamisel võeti vastu klubi põhikirja uus versioon. Selle tulemusena viidi põhikiri paremasse kooskõlla rahvusvahelise näidis-põhikirjaga ja ühitati klubi tegevusaasta ning finantsaasta arvestused. Uue põhikirja alusel kuulub juhatusse ka eelmine president, ei kuulu enam Tailtwister.
Kevadine puudeistutus jõudis järjega Tihemetsa, kuhu see jäänud ongi.
Meie väiksearvuline esindus käis Lionite korraldatud golfi esitlusel Niitväljal.
Suvine grilliüritus ühitus Watergate ja Jahtklubi 100 aastapäevaga. Kogutud vahenditest toetati Pärnu Jahtklubi noorpurjetajaid päästevahendite soetamisel, toimetulekuraskustega perede suvelaagri korraldamist ning kasuperedes elavaid lapsi. Üritusele kaasaitamise eest premeerisime ka meie LEO klubi 5000 krooniga, mis omakorda suundus edasi nende heategevuseks.
Hooaja lõpuüritust oli lahkelt nõus korraldama veli Karlo, seekord siis tema suvilas Matsalus.

Aasta jooksul liitus klubiga Maidu Kuuse.
Klubist lahkus Mait Talvoja.