Lions Klubi Pärnu Strand

Meie klubi on asutatud 2001. Klubi nimi tuleneb asutamiskoosoleku ja esimeste klubiõhtute toimumiskohast - Pärnu konverentsihotell Strand.

Klubilise tegevuse raames osaleme kohalikus ja üle-Eestilises ühiskonnaelus, noorte ja abivajavate isikute abistamises ning heategevuses. Meie erilise tähelepanu all on andekad tegusad noored, kes vajavad tunnustust ja materiaalset tuge oma unistuste teostamiseks.

Viimased uudised

„Dare to Dream“ ehk „Julgus unistada“

Traditsioonilise rahvusvahelise lionsite rahuplakati võistluse teemaks oli sel aastal „Dare to Dream“ ehk „Julgus unistada“. LC Pärnu Strandil on aastatepikkune koostöö Pärnu Rääma põhikooliga, sest selle kooli õpilased on osalenud alati plakativõistlusel. Kolmandat aastakümmet korraldatava plakatikonkursi eesmärk on tugevdada üksteisemõistmist, tolerantsi ja rahuarmastust. Soovime, et rahust mõtlevad noored väljendaksid oma loominguga, mida see neile tähendab ja jagaksid maailmaga oma ettekujutust sellest. Käesoleval aastal esitati konkursile Kertu Keersalu töö. Juhendaja õpetaja Eve Popp.