2003/2004

Juhatus:

President Uku Randmaa
Esimene asepresident Enno Jamnes
Teine asepresident Peeter Paisuots
Sekretär Karl Kukk
Laekur Lembitu Merdik
Klubimeister Lembit Miil
Tailtwister Kalev Päit
Pressisekretär Mait Talvoja

2003. aasta õpilaspreemia anti Olga Sumbajevale. Olga kirjutas oma Pärnu Kolledzi diplomitöö Pärnu linna noori puudutaval sotsiaalteemal. Preemia allikaks oli Soome LC Virrrat annetus meie klubile.

Toetasime SA Pärnu haiglat noorsportlaste testimise EKG aparaadi soetamisel ½ maksumuse ulatuses.
Toetasime kuldmedaliga Ühisgümnaasiumi lõpetanud Brit Toomingat, osalemaks suveülikoolis Islandil.
Septembri klubiõhtu külaliseks oli piirkonna kuberner Jaanus Pilv.
Veli Peetri algatusel toimus teine sügisene matkapäev ehk põdrajaht.
Jõuluüritusel vaadati teatrietendust „Raimund“ Raimond Valgre elu ainetel ning peeti mõnus järelpidu teatri kohvikus.
Osaleti Koidula Gümnaasiumi vilistlaste peo heategevusliku baari korraldamisel koos LC Koidulaga. Kogutud rahaga toetati helindussüsteemi hankimist koolile.
Traditsiooniliselt toimus vastlapäev Jõulumäel.
Viidi läbi jalgpalli sõpruskohtumine Pärnu Lastekogu lastega.
Jätkasime puude istutamise traditsiooni, seekord Reius.
3-da aastapäeva Charter night korraldati Strandis. Mati Põldre näitas verivärsket filmi meie metsaistutamisest. 
Sai alguse hooaja lõpetamise traditsioon. Veli Egoni juures tehti esimene test suvisele grillimaterjalile.
Grilliüritus toimus seekord festivali „Tere Pärnu Suvi“ raames.

Aasta jooksul liitus klubiga Tõnu Janson, Tõnis Tamm, Peep Elmeste, Allan Mätnikov, Toomas Šalda, Mati Põldre ja Viktor Kokk .
Aasta jooksul lahkusid klubist Kaido Lember ja Olev Retsja.