2022/2023

2022/2023 Juhatus:

President Elmar Trink
Esimene asepresident Holger Tamm
Teine asepresident Jaanus Tarjus
Eelmine president Karl Pärn
Sekretär Lembitu Merdik
Laekur Karl Kukk
Klubimeister Margus Luur
Pressisekretär Erkki Lumisalu
TailTwister Allan Mätnikov

Esimeseks Lionsklubi Pärnu Strand suurettevõtmiseks uuel hooajal üle mitmete aastate oli Pärnu osalemine Pärnu traditsioonilisel Augustiunetusel 13. augustil Pärnu jõe vasakkaldal. Sedapuhku oli meie heategevustelk -ja kohvik avatud Pärnu Kontserdimaja juures. Väga suur abi oli kontserdimajast ja veli Margusest. Allan aitas üritust ettevalmistada, Marek oli asendamatu oma bussiga. Väsimatud tegijad olid velid Karl K, Karl P, Erkki, Holger, Kaupo, Jaanus jt. Abiks olid leedid Kristiine, Jana ja Triin. Veli Mareki tütar. Samuti veli Holgeri tütred. Meeleolu oli fan, ilm ilus ja rahvast palju. Väsimus tuli hiljem. Tuju tõstis oma lugudega diskor Valter Parve. Lõpptulemusena tegime üle 200 heategevustunni ja teenisime heategevuseks suurepärase puhastulu üle 2700 euro. Veli Kalle korraldas Lionsi sildiga pudelivee tegemise. Müüsime seda Augustiunetusel. Vesi tuleb Häädemeestelt. Oldi arvamusel, et seda sobib kasutada näiteks piirkonna üritustel. Selle turustamise edasistele võimalustele on vaja mõelda.

Septembri esimesel klubiõhtul andis veli Karl Pärn andis üksikasjaliku ülevaate meie heategevuslikust Tähe 5-7 vannitoa remondist. Abivajajaks oli puuetega laste pere. Et varasemalt antud lubadused teostamata ei jääks, siis võttis projekti vedamise enda kätte klubi president Karl Pärn. Ta suutis kaasata projekti rahastamisse täiendavaid võimalusi. Sai uued hinnapakkumised remondile ja andis suure isikliku panuse tehes 38 töötundi objektil. Abi saadi ka meie klubi eks velilt Karlolt. Materjaliga aitas veli Elmar ja transpordiga veli Marek. Vannitoa renoveerimise maksumuseks kujunes lõpuks 2902,00 eurot. Projekti teostamisele aitasid kaasa annetused LC Eesti piirkonnalt 900 € ja erafirmadelt OÜ Krapp 200 €, Priger Grupp OÜ 500€ ja Mainor Freddy 330€. Siin tegi sponsorite leidmisel suure töö ära veli Margus. Kokku kujunes vannitoe remondi maksumuseks 2902€, millele on lisaks oma tööd ja annetatud materjalid. Osa augustiunetusel teenitud vahenditest kulutasime ka sellele projektile. Nüüd saavad pere puuetega lapsed normaalselt vannituba kasutada.

Traditsiooniliselt on sügisel toimunud meie klubi pereüritus. Kas jaht, matk looduses või seenelkäik. Laupäeval, 26. septembril võtsime ette väga põneva väljasõidu Eesti muinasaja ühte tippkeskusesse – Soontagana maalinna ja Kurese küla iidsetele aladele Pärnumaal. Teejuhiks oli kohalikku pärituolu, kuid nii Tartu Ülikoolis kui Eesti Muinsuskaitse Seltsis ja Eesti Arheoloogia Seltsis tegutsev ilmselge Soontagana ekspert Ain Mäesalu. Tema põhjatu teadmiste hulk ja hea jutustamisoskus paelusid kogu seltskonda kogu teekonna vältel ja uute saadud teadmiste hulk oli märkimisväärne. Külastati Kurese muinasküla asukohta ja Soontagana maalinna ning vaatetorni ja täiesti võimalik, et tegu on Eestimaa ainsa vaatetorniga, mille tipust avaneb vaade nii kaugele ajalukku.

Novembri klubiõhtu toimus Pärnu Siseturvalisuse ühishoones (Politseimaja). Endine klubiveli prefekt Kaido Kõplas võttis meid vastu, millele järgnes hoonega tutvumine ja vestlus aktuaalsetest teemadest politseis. Saime külastada ka arestimaja, mille juhataja Riivo Saar jagas markantsemaid elamusi „inimloomariigi“ käitumistest politseis ja kinnipidamisasutuses. Mõlemad härrasmehed said tänutäheks presidendilt klubi sümboolikaga kruusid. Järgevalt kinnitati klubi 2022-2023 hooaja eelarve, Rahuplakati võitluse võitja töö autoriks on Sander Teder.

Lions piirkonna võrkpalliturniiril Pärnus 26.novembril oli klubi võistkonna kapteniks veli Kalle Kolt ja saadi võitluslik 4. koht. Võistkonda kuulusid veel Jaanus, Peeter, Elmar, Kalmer koos leedi Katrini ja poeg Kristjaniga, ning Kalle poeg Kaspar. Osales 5 võistkonda. Meie saime üritusest meeldivaid elamusi ja 4. koha.

Detsembrikuu Klubiõhtu toimus veli Allani töökohal s.t. Pärnu EEK-is, aadressiga Plaadi 8. Allan Mätnikov tutvustas Pärnu EEk-i ja viis seejärel velid tutvuma nende ruumides asuva AS Harmeti moodulmajade tootmisega. Asjatundlike kommentaaridega ekskursioon oli huvitav. Nägime, kuidas valmivad moodulmajad. Paljud neist tarnitakse Rootsi ja Soome. Klubiõhtu jätkul otsustati erakorraline toetus generaatori ostmiseks Ukrainasse. II tsoon otsustas saata Ukrainasse lisaks juba piirkonna poolt saadetud elektri generaatoritele veel erakorralise toetusena 4 generaatorit. See on meie tsooni kõigi klubide ühine panus. Valiti välja automaatse pingeregulaatoriga 7,5 kW generaatorid. Meie klubilt 300 eurot. Samuti toetus 100 eurot Ukraina laste kingipakkide soetamiseks LC Kilingi-Nõmmele, kelle vaderklubiks oleme. Nende poolt tuli initsiatiiv teha Pärnumaal elevatel Ukraina põgenike lastele Jõuludeks kingipakke. Klubi vabaliige Rein Lumiste kõneles oma tegemistest Soomemaal ja Kajaani haiglas, kus ta töötab kõhuõõne kirurgina. Pärnu ja Kajaani haiglad on enam vähem võrreldava suurusega, kuid seal on õdesid poole rohkem. Rein on klubi tegevusega kursis ja võimalusel osaleb alati ka klubi üritustel.

Aastalõpuürituseks on meil 9. detsembril teatri ühiskülastus koos leedidega. Vaatasime Endla teatris küünis näitemängu „Tantsutund“, millele järgnes kohvikus pidulikult kaetud laua taga üksteisele heade jõulusoovide soovimine. Klubimeister Margus Luur hoolitses päevakohase üllatuse eest ja kangesti tailtwister Allani moodi jõulumees jagas kenad loosipakid kätte.

Heategevuslik minigolfiturniir Klubiliikmete vahel toimub igal aastal minigolfiturniir. Võitja valdusesse läheb vastav rändkarikas aastaks ajaks. Alati oleme minigolfi mängule kaasand ka heategevuslikus korras Pärnu koolidest õpilasi. Sel korral olid kutsutud lõvidega koos minigolfi mängima Ukrainast sõja eest pakku tulnud ja nüüd Tammsaare koolis haridusteed jätkavad koolilapsed koos psühholoog Juuliaga. Kõik kutsutud puutusid minigolfiga kokku esimest korda. Ürituse alguses tutvustasid meie klubi I asepresident Holger ja veli Elmo Lions liikumist ja selgitasid minigolfi mängureegleid. Pärast lõvide ja õpilaste segameeskondade moodustamist alustati meeleoluka mänguga. Lapsed olid rõõmsad ja mängulusti jätkus. Lõppuks tegi veli Holger mängutulemustest kokkuvõtted. Klubiliikmete parima Holger Tamme valdusesse läks klubi rändkarikas aastaks ajaks. Kõik osalejad said üritusest põnevad koosveedetud hetki ja nii vajalikke meeldivad emotsioone.

11.veebruaril toimus Lions Piirkonna juhatuse laiendatud koosolek ja 2. regiooni päev Pärnus Nooruse majas. Päeva lõpetas pidulik heategevuslik õhtusöök Nooruse majas. Oli vaheldusrikas eeskava ja õnneloos, mille korraldasid ühiselt Pärnumaa klubid. Koguti üle 1000 euro tulu, mis annetati vähiravifondile “Kingitud elu” veli Guido Ratniku mälestuseks. Veebruaris otsustas juhataus esitada Rukkilille teenetemärgi kandidaadiks Elmo Joa ja Rukkilille medali II järgu kandidaadiks Lembitu Merdik, kellele anti medal üle piirkonna Lilleballil Paides.

Märtsis oli klubimeister Marguse initsiatiivil valitud klubiõhtu toimumiskohaks Pärnu Kunstide Kool, aadressiga Pühavaimu 18. Margus Luur tutvustas ajaloolist maja ja näitas seal asuvaid laste huviringide klasse. Siin toimuvad, tantsuõppe- ja balletitunnid, õpitakse piilimängu ja tegeletakse kaunite kunstidega, laulukooridki käivad siin harjutamas. Uhkusega näitas Margus, kus keldris ta õpetab lapsi Teppo lõõtsadega mängima. Pärast ringkäiku majas võttis meid vastu Pärnu Kunstide Kooli direktor Kristel Kallau, kes rääkis laste huviharidusega tegelemisest Pärnus. Koosolek otsustas toetada Ratastooliklubi võistlustele sõidu transpordi kulutusi.

Aprilli klubiõhtu korraldamise võttis sel korral enda kanda veli Marek Varkentin. Koguneti Rannastaadioni ette, sealt suunduti üheskoos Kuursaali juures olevasse parklasse, kus oli Pärnu orienteerumis neljapäevakute hooaja avamine ja stardipunkt. Meid tervitas orienteerumisklubi West president Sander Blechner, kes rääkis orienteerumise traditsioonidest Pärnus ja andis igale meie klubi velile kaardi sihtpunktidega. Seejärel hargnesime ja asusime punkte otsima ning seal olevatele küsimustele vastuseid leidma. Kuna oleme juba piisavalt soliidses eas, siis oli meie orienteerumine mõeldud jalutuskäiguna ja kestuseks oli arvestatud 1 tund. Selline orienteerumine vabas õhus oli mõnus tegevus, tõi piisavalt vaheldust ja elevust. Koosolekuks läksime tagasi Rannastaadioni ruumidesse, kus arutati Tammepargile kivi ja tahvli paigutamist, suvist heategevusraha kogumise võimalusi. Tõsisem teema puudutas liikmeskonna juurdekasvu ja lionismi pühimõtteid.

Aprillikuu klubiõhtu toimus vast renoveeritud Rääma Põhikooli ruumides. Kooli põhjalikku renoveerimise käiku ja sellega saavutatut tutvustas meie klubi veli ja Rääma Põhikooli direktor Elmo Joa. Valminud on tõesti õpilaste sõbralik ja uudne koolimaja. Täielikuilt uus on võimla. Ka kooli ümbrus on saanud tänapäevase väljanägemise ja välised sportimise võimalused. Uue hooaja president Holger Tamm esitas juhatuse poolt läbiarutatud ja soovitatud uue juhatuse koosseisu: President Holger Tamm, I asepresident Jaanus Tarjus, II asepresident Elmo Joa, eelmine president Elmar Trink, Sekretär Lembitu Merdik, Laekur Karl Kukk, Klubimeister Kaupo Mõttus ja TailTwister Allan Mätnikov. Vastuväiteid ja teisi ettepanekuid ei olnud.

LC Pärnu Strand 2023 aasta õpilaspreemia anti Sütevaka Gümnaasiumi 10 klassi õpilasele Karl-Erik Volbergile.

Klubi velide poolt istutatud Tammepargi korrastamine, kivi ja tahvli paigutamine kooskõlastati linnaaednikuga ja juunis tehti roostevabast terasest plaat laseriga lõigatud kirjaga: Tammepargi rajasid Lionsklubi Pärnu Strand ja sõbrad. Kivi sai lõplikult paika hooaja lõpetamise ürituse 8. juunil ja velid Allan, Margus ja Kaupo kinnitasid kivile tahvli nädal hilj