2014/2015

Juhatus:

President Elmo Joa 
Esimene asepresident Margus Luur
Teine asepresident Marek Varkentin
Eelmine president Lembitu Merdik
Sekretär Janek Bahovski
Laekur Maidu Kuuse
Klubimeister Peep Elmeste 
Pressisekretär Andreas Rahuvarm

 Aruandeaastal 2014/2015 oli klubi tegevus toimekas. Klubi meeskond osales aktiivselt piirkonna Eesti Lions-liikumises. Tihenes koostöö Eesti Lions piirkonna 2 regiooni 2, tsooni klubidega. Veli Elmari juhtimisel osalesime üle-eestilisel lionsite Heateo päeval. Üheskoos LC Pärnu velidega korrastati Rääma kooli territooriumi kõrghaljastust, kus langetati 32 haiget puud. Koostöös teiste Pärnu ja Pärnumaa lionsklubidega osaleti Augustiunetusel, millel saadud tuludest toetati Eliise puhkusepesa ettevõtmist Unistuste puhkus. Eliise puhkusepesale annetasime ka jõulude eelsel heategevusmüügil Port Artur 2 saadud tulu. Heategevusmüügi hitiks kujunesid üheskoos leedidega valmistatud kaunid süüteroosid. Meie abistav käsi ulatus ka sellel aastal Kaie Segeri juhendatava Ratastooliklubi linetantsijateni, kes tähistasid oma üheteistkümnendat tegevusaastat. Üheskoos kahe Pärnu klubiga toetasime Kodutunde saates olnud Kilingi-Nõmme kandis elava pere kodu kordaseadmist. Lionismi põhimõtteid tutvustasime ühisel minigolfiturniiril Pärnu Rääma Põhikooli õpilastele. Klubi minigolfistaaride veli Lembitu ja veli Jaagu kõrvale astus veli Elmar. Koostöös kooliõpilastega osalesime Lions Rahvusvahelisel rahuplakatite võistlusel „Rahu, armastus ja üksteisemõistmine“. Õpilaspreemia nominente esitati meie klubile neli. Preemia otsustasime anda Pärnu Vanalinna põhikooli õpilasele Markus Vaikjärvele. Klubisse tuli juurde veli Urmas, kuid jaanuaris lahkus meie seast igaveseks veli Juhan Pihelbu. Jätkasime veli Juhani poolt tehtud suure annetuse, kasinamate võimalustega peredest pärit õpilaste huvitegevuse toetamiseks, vahendite abil õppeaasta jooksul 6 lapse huviringis osalemist. Omakeskis nimetame veli Juhani annetust Juhani fondiks, millesse korjame lisavahendeid õpilaste toetamiseks. Mitmendat aastat on klubi vaderiks Pärnu Minizoo krokodillile, kelle aastaks vajamineva toiduraha anname üle jõulude aegu. Toetasime ka MTÜ-d Jooksev Koer koerte ratastoolide valmistamisel ja Pärnu loomade varjupaika UV lambi muretsemisel. Laienes klubi annetuskastide areaal – üks kast asub nüüdsest Halinga keskuses eesmärgiga koguda vahendeid suurperede toetuseks. Klubi tegevuses on oluline koht üheskoos ajaveetmisel. Traditsiooniline jõulupidu Armeenia restoranis ja teatrikülastus, jaht Kärsu mõisas ja veli Peetri poolt jagatud reisimuljed ning fotograafiakoolitus ning vastlapäeva tähistamine, mis lõppkokkuvõttes Jõulumäel kevadiseks discgolfiks kujunes, õnnestusid suurepäraselt. Piirkonna üldkoosolek toimus Pärnu Ühisgümnaasiumi hoones, kus lionsite võõrustaja oli koolijuhist veli Mart. Klubiõhtul kohtusime EMTA peadirektori Marek Helmiga, tänu kellele saime palju targemaks maksude maailmas ning maksuameti tegemistes. Traditsiooniks on meie klubile igal kevadel metsaistutamise üritus. Seekord käis veli Janek üksinda ja istutas 21 kuuske Lemme metsa, et metsaistutamise iga-aastane traditsioon edukalt jätkuks. Tänuks aktiivse töö eest Lions-liikumises ja lionismi propageerimisel autasustati veli Lembitu Merdikut Rukkilille medaliga. Tänukirjaga tunnustas kuberner veli Peep Elmestet ja Maidu Kuuset. Kuna aasta oli väga tegus, on meie uuele presidendile Margusele ette seatud kõrge latt, kuid kõigi klubiliikmete abil on oodata tegusat aastat ka uuest Lions-aastast. Teeme siis üheskoos juba täna midagi head ja me kõik saame kindlasti homme parema päeva! Heategevusega tegelemisel on suur kirgastav mõju nii annetajale, abistatavale kui ka kogu ühiskonnale.